ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε θερμά που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.

Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (“Ιστοσελίδα”) υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, συναινείτε και αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, παρακαλούμε μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

Οι παρακάτω Γενικοί Όροι προσδιορίζουν τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η “Ασπέρσα ΕΠΕ” επιτρέπει την περιήγηση στην ιστοσελίδα www.bioaspersa.com και την χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται χωρίς την εγγραφή μέλους, εφεξής καλούμενες “λοιπές υπηρεσίες”, και αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους μεταξή της Ασπέρσα ΕΠΕ και των επισκεπτών. Οι Γενικοί Όροι εφαρμόζονται όπως ορίζεται παρακάτω, ανεξάρτητα απο το μέσο, μέσου το οποίο γίνετια η περιήγηση απο τον επισκέπτη.

Καταλληλότητα Χρήστη

Η Ιστοσελίδα παρέχεται από την εταιρεία  “Ασπέρσα ΕΠΕ” η οποία εδρεύει στην Κίσαμο Χανίων,και στο εξής «Η Εταιρεία» και διατίθεται μόνο σε νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα άνω των 16 ετών τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η «Εταιρεία» κατέχει το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς μετά από οποιασδήποτε αλλαγή σε αυτούς τους Όρους Χρήσης συνεπάγεται αποδοχή των αλλαγών. Όλα τα στοιχεία της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν, να διαγραφούν ή να ενημερωθούν χωρίς κάποια προειδοποίηση, κατά την κρίση της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

Άδεια – Ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, υπηρεσιών και γενικότερα κάθε είδους αρχείου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάποιου απο τα παραπάνω, απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Τα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν, μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική. Στην περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την Ιστοσελίδα θα πρέπει πάντα να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αλλά ακόμη και αυτή η περίπτωση, δεν συνεπάγεται στην παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

Περιορισμοί Χρήσης της Ιστοσελίδας

Επιπλέον των άλλων περιορισμών, συμφωνείτε με τα παρακάτω:

(α) Απαγορεύεται η απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας.

(β) Απαγορεύεονται οι ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας.

(γ) Απαγορεύεται η χρήση υπηρεσιών, πληροφοριών κλπ που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

(d) Απαγορεύεται η εισαγωγή/φόρτωση στην Ιστοσελίδα στοιχείων που εμπεριέχουν ιούς, trojan horses, worms, time bombs ή άλλες τρόπους που έχουν σκοπό να πρόκαλέσουν ζημιές, παρεμβολές, τυποκλοπές ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Συνδέσεις με άλλες Ιστοσελίδες

α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα είναι πιθανό να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Οι σύνδεσμοι αυτοί, παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν εγγυάται όσον αφορά την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής που υπάρχει σε οποιαδήποτε σύνδεσμο. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών, του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων των τοποθεσιών. Στην περίπτωση εισόδου σας σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, η ευθύνη είναι δική σας.

(β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση σε οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο εκτός από την ιστοσελίδα https://bioaspersa.com/ μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει συμφωνία με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Οι ιστοσελίδες που παρέχουν σύνδεση προς την τοποθεσία https://bioaspersa.com/ ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, απαγορεύεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την εγκρίνει, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης της με τη «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

Τερματισμός – Αναστολή Λειτουργίας της Ιστοσελίδας

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την κρίση της, έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη χρήση της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών από εσάς οποιαδήποτε στιγμή χωρίς αιτιολογία. Σε ανάλογη κατάσταση, είστε υποχρεωμένοι (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο της κατέχετε. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μετά από τον τερματισμό αποτελεί πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν ευθύνεται απέναντι σε κανένα για οποιονδήποτε τερματισμό στην ιστοσελίδα.

Περιορισμός Ευθυνών

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ακριβές και έγκυρο.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν ευθύνεται για όποιες τυχόν ζημιές προκληθούν στο κοινό με αφορμής τη χρήση της ιστοσελίδας https://bioaspersa.com/

Υποχρεώσεις Επισκέπτη

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας https://bioaspersa.com/ είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε μορφή ζημίας που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον ίδιο λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής ή αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της Ιστοσελίδας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβασής του, ο επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Ιστοσελίδα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την  “Ασπέρσα ΕΠΕ” που εδρεύει στην Κίσαμο Χανίων, στο τηλ. +30 28220 83344 ή στο email: info@bioaspersa.com.ο