ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η λέξη «βιολογικά» αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι αγρότες μας καλλιεργούν και επεξεργάζονται τα προϊόντα. Τα βιολογικά προϊόντα φυτικής παραγωγής, παράγονται σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, αρκετά αυστηρές, οι οποίες ορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αφορούν στην παραγωγή, στη μεταποίηση και στην εμπορία τους. Εγκεκριμένοι οργανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων φροντίζουν για την τήρηση των προδιαγραφών αυτών. Οι πιστοποιήσεις μας, το αποδεικνύουν.

Το IFS Food (International Food Standard) είναι πρότυπο το οποίο ανέπτυξαν και στηρίζουν όλες οι γερμανικές, γαλλικές και πρόσφατα ιταλικές αλυσίδες τροφίμων με το οποίο επιθεωρείται και πιστοποιείται η ασφάλεια αλλά και η ποιότητα των τροφίμων των παρασκευαστικών επιχειρήσεων.

H GLOBALGAP είναι οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που καθορίζει τα εθελοντικά πρότυπα για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρότυπο GLOBALGAP αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό και αναγνωρίσιμο πρότυπο για την πρωτογενή παραγωγή από τους λιανοπωλητές  και εφαρμόζεται σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου.

Οι καλές γεωργικές πρακτικές δεν αφορούν μόνο τα προϊόντα, αφορούν και τους ανθρώπους.
Γι ‘αυτό τα μέλη μας ανέπτυξαν το GRASP – ένα προσθετο πρόγραμμα της GLOBALG.A.P..
GRASP σημαίνει GLOBALG.A.P. Εκτίμηση Κινδύνου στην Κοινωνική Πρακτική. Πρόκειται για μια εθελοντική, έτοιμη προς χρήση ενότητα που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση κοινωνικών πρακτικών στο αγρόκτημα, όπως συγκεκριμένες πτυχές της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων.

Το ISO 22000 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων